Zrada (?) Západu (esej a série rozhovorů)

» Zrad, kterých se měl Západ dopustit na Polsku, je tolik, až vyvstává potřeba začít je číslovat. «

Zrada (?) Západu, autorský projekt na webu ČT24, se v sérii rozhovorů a ústřední interpretační eseji snaží rozkrýt středoevropské trauma ze zrady, jíž se na Maďarsku, Polsku a někdejším Československu měly v minulosti opakovaně dopustit západní mocnosti.